Stanovy

Ob─Źianskeho zdru┼żenia SPOLO─îNOS┼Ą PRE PAMIATKY.


Článok 1
Z├íkladn├ę ustanovenia


1) N├ízov zdru┼żenia je SPOLO─îNOS┼Ą PRE PAMIATKY

2) S├şdlo zdru┼żenia: Ondreja Plach├ęho 47, 036 08 Martin

3) Ob─Źianske zdru┼żenie je samostatnou pr├ívnickou osobou s pr├ívnou subjektivitou.

4) Ob─Źianske zdru┼żenie SPOLO─îNOS┼Ą PRE PAMIATKY (─Ćalej u┼ż len zdru┼żenie) je zalo┼żen├ę na dobu neur─Źit├║.

Článok 2
Ciel a ─îinnos┼ą

1) Zdru┼żenie je mimovl├ídne, nez├ívisl├ę, apolitick├ę a dobrovo─żn├ę zoskupenie ob─Źanov bez oh─żadu na ich vierovyznanie, soci├ílne postavenie, pohlavie a n├írodnos┼ą.

2) Cie─żom zdru┼żenia je zvy┼íovanie povedomia ┼íirokej a odbornej verejnosti v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, staro┼żitnost├ş a trad├şci├ş.

3) Pri nap─║┼łan├ş tohto cie─ża zdru┼żenie roz┼íiruje inform├ície a osvetu v spomenut├Żch oblastiach najm├Ą prostredn├şctvom internetu, tla─Źen├Żch a in├Żch m├ędi├ş. Taktie┼ż poskytuje poradensk├║ a vzdel├ívaciu ─Źinnos┼ą. Organizuje podujatia v s├║lade s cie─żom zdru┼żenia a vyv├şja aktivity zameran├ę na zlep┼íenie stavu pamiatkov├Żch alebo inak historicky cenn├Żch objektov alebo ich s├║borov. Nadob├║da a spravuje nehnute─żn├Ż a hnute─żn├Ż majetok v s├║lade s cie─żom zdru┼żenia.


Článok 3
─îlenstvo

1) ─îlenom zdru┼żenia m├┤┼żu by┼ą osoby star┼íie ako 15 rokov alebo pr├ívnick├ę osoby, ktor├ę s├║hlasia so stanovami a cie─żom zdru┼żenia.

2) O prijat├ş ─Źlena rozhoduje na z├íklade p├şsomnej prihl├í┼íky a ├║stneho pohovoru predsedn├şctvo zdru┼żenia.

3) ─îlenstvo vznik├í d┼łom prijatia za ─Źlena, po zaplaten├ş ─Źlensk├ęho v s├║lade s vn├║torn├Żm poriadkom zdru┼żenia.

4) Dokladom ─Źlenstva je ─Źlensk├Ż preukaz a potvrdenie o ─Źlenstve, vydan├ę predsedn├şctvom.

5) ─îlenstvo v zdru┼żen├ş zanik├í:
a) vyst├║pen├şm - ─Źlenstvo zanik├í d┼łom doru─Źenia p├şsomn├ęho ozn├ímenia ─Źlena o vyst├║pen├ş so zdru┼żenia predsedn├şctvu,
b) vyl├║─Źen├şm - ─Źlenstvo zanik├í d┼łom doru─Źenia rozhodnutia predsedn├şctva o vyl├║─Źen├ş,
c) ├║mrt├şm ─Źlena resp. z├ínikom pr├ívnickej osoby,
d) z├ínikom zdru┼żenia.

6) Pri z├íniku ─Źlenstva je ─Źlen povinn├Ż odovzda┼ą ─Źlensk├Ż preukaz a vyrovna┼ą v┼íetky z├ív├Ązky k zdru┼żeniu.


Článok 4
Pr├íva a povinnosti ─Źlenov

1) ─îlen m├í pr├ívo najm├Ą:
a) podie─ża┼ą sa na ─Źinnosti zdru┼żenia,
b) voli┼ą a od 18 rokov by┼ą volen├Ż do org├ínov zdru┼żenia,
c) obraca┼ą sa na org├íny zdru┼żenia s podnetmi a s┼ąa┼żnos┼ąami a ┼żiada┼ą o ich stanovisko,
d) by┼ą informovan├Ż o rozhodnutiach zdru┼żenia,
e) z├║─Źast┼łova┼ą sa na zasadnut├ş org├ínov a pod├íva┼ą n├ívrhy na zmeny vn├║torn├Żch poriadkov zdru┼żenia.

2) Povinnosti ─Źlena s├║ najm├Ą:
a) dodr┼żiava┼ą stanovy zdru┼żenia,
b) plni┼ą uznesenia org├ínov zdru┼żenia,
c) akt├şvne sa podie─ża┼ą na ─Źinnosti zdru┼żenia,
d) plati┼ą ─Źlensk├ę pr├şspevky pod─ża vn├║torn├ęho poriadku zdru┼żenia.


Článok 5
Org├íny zdru┼żenia

Org├ínmi zdru┼żenia s├║:
a) valn├ę zhroma┼żdenie,
b) predsedn├şctvo,
c) štatutárny orgán,
d) rev├şzna komisia.


Článok 6
Valn├ę zhroma┼żdenie

1) Valn├ę zhroma┼żdenie je najvy┼í┼í├şm org├ínom zdru┼żenia a je tvoren├ę v┼íetk├Żmi ─Źlenmi zdru┼żenia t.j. fyzick├Żmi osobami a z├ístupcami pr├ívnick├Żch os├┤b.

2) Valn├ę zhroma┼żdenie najm├Ą:
a) schva─żuje stanovy zdru┼żenia, ich zmeny a doplnky,
b) vol├ş a odvol├íva ─Źlenov predsedn├şctva,
c) vol├ş a odvol├íva ─Źlenov rev├şznej komisie,
d) schva─żuje pl├ín ─Źinnosti a v├Żro─Źn├║ spr├ívu,
e) schva─żuje rozpo─Źet a spr├ívu o hospod├íren├ş,
f) rozhoduje o zru┼íen├ş zdru┼żenia.

3) Zasadnutie valn├ęho zhroma┼żdenia zvol├íva predsedn├şctvo pod─ża potreby, najmenej dvakr├ít do roka. Predsedn├şctvo zvol├íva zhroma┼żdenie aj ak o to po┼żiada najmenej polovica ─Źlenov zdru┼żenia. Valn├ę zhroma┼żdenie je uzn├í┼íania schopn├ę, ak je pr├ştomn├í nadpolovi─Źn├í v├Ą─Ź┼íina v┼íetk├Żch ─Źlenov. Valn├ę zhroma┼żdenie rozhoduje troj┼ítvrtinovou v├Ą─Ź┼íinou pr├ştomn├Żch ─Źlenov.


Článok 7
Predsedn├şctvo

1) Predsedn├şctvo je v├Żkonn├Żm org├ínom zdru┼żenia, ktor├Ż je za svoju ─Źinnos┼ą zodpovedn├Ż valn├ęmu zhroma┼żdeniu. Riadi ─Źinnos┼ą zdru┼żenia v obdob├ş medzi zasadnutiami valn├ęho zhroma┼żdenia.

2) Predsedn├şctvo m├í najmenej troch ─Źlenov, ktor├Żch funk─Źn├ę obdobie je dva roky. Predsedn├şctvo sa sch├ídza pod─ża potreby, najmenej jedenkr├ít za tri mesiace. Jeho rokovania zvol├íva a riadi predseda. Predsedn├şctvo je uzn├í┼íania schopn├ę ak je pr├ştomn├í nadpolovi─Źn├í v├Ą─Ź┼íina jeho ─Źlenov. Predsedn├şctvo rozhoduje s├║hlasom v┼íetk├Żch pr├ştomn├Żch ─Źlenov.

3) Predsedn├şctvo najm├Ą:
a) vol├ş s pomedzi svojich ─Źlenov a odvol├íva predsedu a podpredsedu,
b) riadi a zabezpe─Źuje ─Źinnos┼ą zdru┼żenia,
c) zvol├íva a obsahovo pripravuje rokovania valn├ęho zhroma┼żdenia,
d) vyprac├║va pl├ín ─Źinnosti a spr├ívu o ─Źinnosti, n├ívrh rozpo─Źtu a spr├ívu o hospod├íren├ş zdru┼żenia,
e) vyhodnocuje a sprac├║va ┼żiadosti o ─Źlenstvo a vedie pohovor so ┼żiadate─żom,
f) rozhoduje o prijat├ş a vyl├║─Źen├ş ─Źlena zo zdru┼żenia,
g) rozhoduje o zru┼íen├ş zdru┼żenia, ak sa valn├ę zhroma┼żdenie nezi┼ílo do troch mesiacov od v├Żzvy predsedn├şctva na jeho zasadnutie,
h) ustanovuje likvid├ítora v pr├şpade likvid├ície zdru┼żenia,
i) rozhoduje o zmen├ích v rozpo─Źte a odmen├ích.

4) predsedn├şctvo m├┤┼że na zabezpe─Źenie svojej ─Źinnosti:
a) zria─Ćova┼ą sekretari├ít alebo kancel├íriu a ustanovi┼ą pracovn├şkov, ktor├ş s├║ v pracovnom pomere k zdru┼żeniu,
b) predsedn├şctvo zabezpe─Źuje vedenie a archiv├íciu dokument├ície o rokovaniach a ─Źinnosti zdru┼żenia pr├şpadne t├Żmto ├║konom pover├ş in├║ osobu.


Článok 8
Štatutárny orgán

1) ┼átatut├írnym org├ínom zdru┼żenia je predseda a podpredseda zdru┼żenia.


Článok 9
Rev├şzna komisia

1) Rev├şzna komisia je kontroln├Żm org├ínom zdru┼żenia, ktor├Ż za svoju ─Źinnos┼ą zodpoved├í valn├ęmu zhroma┼żdeniu.

2) ─îlenstvo v rev├şznej komisii je nezlu─Źite─żn├ę s ─Źlenstvom v predsedn├şctve.

3) Rev├şzna komisia m├í najmenej jedn├ęho ─Źlena, pri vy┼í┼íom po─Źte spomedzi seba volia predsedu. Rev├şzna komisia sa sch├ídza najmenej dvakr├ít ro─Źne. Jej rokovania zvol├íva a riadi predseda. Rev├şzna komisia je uzn├í┼íaniaschopn├í, ak je pr├ştomn├í nadpolovi─Źn├í v├Ą─Ź┼íine jej ─Źlenov. Rozhodnutia prij├şma s├║hlasom v┼íetk├Żch pr├ştomn├Żch ─Źlenov.

4) Rev├şzna komisia najm├Ą:
a) kontroluje hospod├írenie zdru┼żenia, upozor┼łuje predsedn├şctvo na nedostatky a navrhuje mu rie┼íenia na ich odstr├ínenie,
b) kontroluje dodr┼żiavanie stanov a vn├║torn├ęho poriadku.


Článok 10
Hospod├írenie zdru┼żenia

1) Zdru┼żenie hospod├íri s hnute─żn├Żm a nehnute─żn├Żm majetkom.

2) Zdrojmi majetku s├║:
c) ─Źlensk├ę pr├şspevky,
d) dary od fyzick├Żch a dot├ície a granty od pr├ívnick├Żch os├┤b z tuzemska i zo zahrani─Źia,
e) v├Żnosy majetku,
f) pr├şjmy z ─Źinnost├ş pri napl┼łovan├ş cie─ża zdru┼żenia,
g) in├ę z├íkonn├ę pr├şjmy.

3) Hospod├írenie sa uskuto─Ź┼łuje pod─ża schv├ílen├ęho rozpo─Źtu. Za hospod├írenie zodpoved├í predsedn├şctvo.


Článok 11
Z├ínik zdru┼żenia

1) Zdru┼żenie zanik├í dobrovo─żn├Żm rozpusten├şm, alebo zl├║─Źen├şm s in├Żm zdru┼żen├şm.

2) Ak zanik├í zdru┼żenie rozpusten├şm, predsedn├şctvo ustanov├ş likvid├ítora.

3) Pri likvid├ícii zdru┼żenia sa najprv uhradia v┼íetky z├ív├Ązky zdru┼żenia. Majetok sa v pr├şpade likvid├ície mus├ş pou┼żi┼ą v├Żhradne na verejnoprospe┼ín├ę, alebo charitat├şvne ├║─Źely.


Článok 12
Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1) Stanovy nadob├║daj├║ platnos┼ą d┼łom ich schv├ílenia valn├Żm zhroma┼żden├şm.

2) Zdru┼żenie vznik├í d┼łom registr├ície ministerstvom vn├║tra.

Bansk├í ┼átiavnica d┼ła 10. 10. 2004

>>> pozri tie┼ż Kontakty