" alt="Spoločnosť pre pamiatky">

Vitajte

Spoločnosť pre pamiatky rozširuje informácie a osvetu v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií, najmä prostredníctvom internetu, tlačených a iných médií. Taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Organizuje podujatia v súlade s cieľom združenia a vyvíja aktivity zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov. Nadobúda a spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok v súlade s cieľom združenia. V neposlednom rade združuje redaktorov magazínu Obnova.sk.

© Spoločnosť pre pamiatky, dizajn: trebars:cms, Obnova.sk - Michal Hrčka, server: Obnova.sk, aktualizované: 14. 01. 2016, Mapa webu (sitemap).