" alt="Spoločnosť pre pamiatky">

Kontakty

korešpondenčná adresa:
Spoločnosť pre pamiatky
Andreja Kmeťa 12
969 01 Banská Štiavnica

sídlo:
Spoločnosť pre pamiatky
Ondreja Plachého 47
036 08 Martin

ičo: 37972421
dič: 2022347822
číslo registrácie: VVS/1-900/90-24994 zo dňa 22. 11. 2004

účet: 1445937001/5600 Prima Banka Slovensko a.s. Banská Štiavnica
IBAN: SK9156000000001445937001 / SK91 5600 0000 0014 4593 7001
Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA

telefóny:
Michal Hrčka - predseda (0907-344-743)
Silvia Šujanová - podpredseda (0903-941-429)
Pavel Fabian - Člen revíznej komisie (0903-307-421)

© Spoločnosť pre pamiatky, dizajn: trebars:cms, Obnova.sk - Michal Hrčka, server: Obnova.sk, aktualizované: 16. 01. 2017, Mapa webu (sitemap).